تبلیغات
اندکی صبر سحر نزدیک است... - تفسیر حروف مقطعه با مغزهای الكترونیكی
 
اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)تفسیر حروف مقطعه با مغزهای الكترونیكی
چندی قبل، مجله معروف مصری " آخرساعة" كه بزرگترین مجله مصور خاورمیانه محسوب می گردد، گزارشی دربـاره تحقیقـات شگفت انـگیـز یك دانشـمند مسـلمـان مصـری در مورد تفسیر پارهای از آیات قرآن مجید به كمك مغزهای الكترونیكی منتشر ساخت كه اعجاب همگان را در نقاط مختلف جهان بر انگیخت.
این تحقیقات كه محصول سه سال كوشش پی گیر و كار مداوم " دكتر رشاد خلیفه" دانشمند شیمی دان مصری بود بار دیگر این حقیقت را به ثبوت رسانید كه این كتاب بزرگ آسمانی محصول مغز بشر نیست و انسانها قادر نخواهند بود مثل آن را بیاورند.
دكتر رشاد این تحقیقات را در آمریكا در شهر" سانتلویس" در ایالت " میسوری" انجام داد.
تمام كوشش استاد مزبور برای كشف معانی حروف مقطعه قرآن یعنی حروفی مانند (ق، الم، یس و000) صورت گرفته است، او به كمك محاسبات پیچیده ای ثابت كرده است كه رابطه نزدیكی میان حروف مزبور، با حروف سوره ای كه در آغاز آن قرار گرفته اند، وجود دارد ( دقتكنید). 
بنابر این از مغز الكترونیكی تنها برای انجام محاسبه تعداد حروف سوره ها و به دست آوردن نسبت ( و به اصطلاح ) " درصد" هر یك از حروف كمك گرفته است نه اینكه تفسیر آیات قرآن را از ماشین خواسته باشد.
ولی مسلماً اگر این ماشینها نبودند هیچ بشری قادر نبود به وسیله قلم و كاغذ این محاسبات را طی سالیان دراز انجام دهد.
اكنون به سراغ شرح كشف دانشمند مزبور برویم:
دكتر رشاد می گوید: می دانیم قرآن مجید 114سوره دارد كه از میان آنها 86سوره در مكه نازل گردیده و 28سوره در مدینه، و از میان مجموع سوره های قرآن 29سوره است كه در آغاز آنها " حروف مقطعه" آمده است.
جالباینكه این حروف مجمـوعاً درست نصف حـروف 28 گـانه الفـبای عــربی را تشكیل می دهد و آنها عبارتند از (ا، ح، ر، س، ص، ط، ق، ك، ل، م، ن، ه، ی ) كه گاهی آنها را " حروف نورانی " نیز می نامند.
او می گوید سالها بود كه من می خواستم بدانم معنی این " حروف به ظاهر از هم بریده " در آغاز سوره های قرآن چیست؟ و هر قدر به تفاسیر مفسران بزرگ و آراء مختلفی كه در این زمینه داده بودند مراجعه كردم پاسخ قانع كننده ای نیافتم از خداوند یاری جستم و به م طالعه دست زدم.
ناگهان به این فكر افتادم كه شاید میان این حروف، و حروف هر سوره ای كه آنها در آغازش قرار گرفته اند رابطه ای وجود داشته باشد.
اما بررسی تمام حروف 14 گانه نورانی در 114سوره قرآن و تعیین نسبت هر یك از آنها و محاسبات فراوان دیگری كه می بایست در این زمینه بشود چیزی نبود كه بدون استخدام مغزهای الكترونیكی امكان پذیر باشد.لذا قبلاً تمام حروف مزبور را در 114سوره قرآن به طور جدا گانه و همچنین مجموع حروف هر سوره را دقیقاً تعیین كرده، با شماره هر سوره، به مغز الكترونیكی ( برای انجام محاسبات پیچیده بعدی) سپردم این كار و مقدمات دیگر در مدت دو سال عملی شد.
سپس مغز الكترونیكی را یك سال تمام برای انجام محاسباتی كه به آن اشاره شد به كار گرفتم.نتیجه این محاسبات بسیار درخشان بود و برای نخستین بار در تاریخ اسلام پرده از حقایق شگفتانگیزیبرداشتهشد كه اعجاز قرآن را ( علاوه بر جنبههای دیگر) از نظر ریاضی و نسبت حروف قرآن كاملاً روشن می ساخت.
مغز الكترونیكی با محاسبات خود برای ما روشن ساخت كه میزان هر یك از حروف 14 گانه در هر سوره از 114سوره قرآن به نسبت مجموع حروف آن سوره؛ چند درصد است.
فی المثل، پس از محاسبه می یابیم كه نسبت حرف قاف كه یكی از حروف نورانی قرآن است در سـوره "فـلق" بـزرگترین رقـم را دارد (700،6) درصـد و در درجـه اول در میـان سورههای قرآن است ( البتهبه استثنای سوره ق ) بعد از آن سوره "قیامت" قرار دارد كه تعـداد قافـهای آن نسبت به حـروف مـزبور (907،3) در صـد مـی بـاشد و پـس از آن ســــوره 
"والشّمس"است (906،3) در صد و همانطور كه ملاحظه می كنیم تفاوت سـوره "قیامت" و "الشمس" فقط یكهزارم درصد است!
و به همین ترتیب این نسبت را در تمام 114سوره قرآن به دست می آوریم ( نه تنها در باره این یك حرف بلكه در باره تمام حروف 14 گانه نورانی ) و به این ترتیب نسبت مجموع حروف هر یك از سورهها با یكایك این حروف روشن می گردد.
اكنون به نتایج جالبی كه از این محاسبات به دست آمده توجه فرمایید:
1- نسبت َ( ق ) در سوره " ق " از تمام سورههای قرآن بدون استثناء بیشتر است یعنی آیاتی كه در طی 23 سال، دوران نزول قرآن، در 113سوره دیگر قرآن آمده آنچنان هست كه حرف قاف در آنها كمتر به كار رفته است، و این راستی حیرتآور است كه انسانی بتواند مراقب تعداد هر یك از حروف سخنان در طول 3 سال باشد، و در عین حال آزادانه مطالب خود را بدون كمترین تكلفی بیان كند.مسلما ًچنین كاری از عهده یك انسان بیرون است، حتی محاسبه آن برای بزرگترین ریاضی دانان بدون كمك مغزهای الكترونیكی ممكن نیست.
اینها همه نشان می دهد كه نه تنها سورهها و آیات قرآن بلكه " حروف قرآن " نیز روی حساب و نظام خاصی است كه فقط خداوند قادر بر حفظ آن می باشد.
همچنین محاسبات نشان داد كه حرف ( ص ) در سوره " ص " نیز همین حال را دارد یعنی مقدار آن به تناسب مجموع حروف سوره، از هر سوره دیگر قرآن بیشتر است.
و نیز حرف ( ن ) در سوره " ن و القلم " بزرگترین رقم نسبی را در 114سوره قرآن دارد تنها استثنایی كه در این زمینه وجود دارد سوره " حجر " است كه تعداد نسبی حروف ( آن ) در آن بیشتر از سوره ( ن و القلم ) است، اما جالب این است كه سوره حجر یكی از سورههایی است كه آغاز آن ( الر ) می باشد.و بعدا ًخواهیم دید این سورهها كه آغاز آنها ( الر ) است باید همگی در حكم یك سوره محسوب گردد، و اگر چنین كنیم نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد یعنی نسبت تعداد ( ن ) در مجموع اینها از سوره " ن و القلم " كمتر خواهد شد.
2- چهار حرف ( المص ) را در آغاز سوره اعراف در نظر بگیرید، اگر الفها، میمها و صادهایی كه در این سوره وجود دارد با هم جمع كنیم و نسبت آن را با حروف این سوره بسنجیم، خواهیم دید كه از تعداد مجموع آن در هر سوره دیگر قرآن بیشتر است.
همچنین چهار حرف ( المرا ) در آغاز سوره " رعد " همین حال را دارد، و نیز پنج حرف ( كهیعص ) در آغاز سوره " مریم " اگر روی هم حساب شوند، بر مجموع این چند حرف در هر سوره دیگر قرآن فزونی دارند.
در اینجا به چهره تازه تری از مسأله بر خورد می كنیم كه نه تنها یك حرف جدا گانه در این كتاب آسمانی روی حساب و نظم خاص گسترده شده، بلكه حروف متعدد آن نیز چنین وضع حیرت آوری را دارد.
تاكنون بحث درباره حروفی بود كه تنها در آغاز یك سوره قرآن قرار داشت، اما حروفی كه در آغاز چند سوره قرار دارد ( مانند المرا و الم ) شكل دیگری به خود می گیرد؛ و آن اینكه بر طبق محاسبات مغز الكترونیكی مجموع این سه حرف مثلاً ( ا، ل، م ) اگر در مجموع سوره هایی كه با " الم " آغاز می گردد حساب شود، و نسبت آن با مجموع این سـوره ها به دست آید، از میزان آن در هر یك از سوره های دیگر قرآن بیشتر است.
در اینجا باز مسأله صورت جالبتری به خود گرفته و آن اینكه نه تنها حروف هر سوره قرآن تحت ضابطه و حساب معینی است، بلكه مجموع حروف سوره های مشابه نیز ضابطه و نظام واحدی دارند.
ضمناً نكته این موضوع نیز روشن می شود كه از چه رو چند سوره مختلف قرآن با " الم " یا با " المرا " آغاز شده و این یك موضوع تصادفی و بیدلیل نیست.
( دكتر رشاد محاسبات پیچیده تری روی سوره های مشتمل بر" حم " انجام داده است كه برای اختصار از آن صرف نظر می كنیم).
استاد مزبور ضمن این مطالعات به نكات جالب دیگری دست یافته كه به ضمیه نكات تازه ای كه می توان از آن استنتاج كرد از نظر خوانندگان می گذرانیم:
1- رسم الخط اصلی قرآن را حفظ كنید
او می گوید تمام این محاسبات در صورتی صحیح است كه به رسم الخط اصلی و قدیمی قرآن دست نزنیم ( مثلاً اسحق و زكوة و صلوة را به همین صورت بنویسیم، نه اسحاق و زكات و صلاة ) در غیر این صورت محاسبات ما به هم خواهد خورد.
2- دلیل دیگری بر عدم تحریف قرآن
این تحقیقات نشان می دهد كه در قرآن مجید حتی یك كلمه و یا یك حرف كم و زیاد نشده، والا به طور مسلم محاسبات ما روی قرآن كنونی صحیح از آب در نمی آمد.
3- اشارات پر معنی
در بسیاری از سوره های قرآن كه با حروف مقطعه آغاز می شود پس از ذكر این حرف، اشاره به حقانیت و عظمت قرآن شده مانند: الم ذلك الكتاب لاریب فیه و امثال آن، و این خود اشاره لطیفی به ارتباط حروف مزبور با اعجاز قرآن می كند.
نتیجه بحث:
از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می گیریم كه حروف قرآن مجید كه طی 23 سال بر پیامبر (ص) نازل شده حساب دقیق و منظمی دارد و هر یك از حروف الفبا با مجموع حروف هر سوره دارای یك نسبت ریاضی كاملاً دقیق است كه حفظ و نگهداری چنین نسبتی برای بشر-بدون استفاده از مغزهای الكترونیكی - امكان پذیر نیست.
البته شك نیست كه بررسیهای دانشمند مزبور چون در آغاز راه است خالی از نقائصی نیست كه باید با حوصله تمام وسیله او و دانشمندان دیگر تكمیل گردد.

قرآن و علوم روز
قرآن در قالب بیان نشانه های قدرت الهی به بعضی از قوانین علمی اشاره نموده است كه بسیاری از آنها هنوز برای بشر ناشناخته است، از جمله زندگی در كرات دیگر، لذا جهت آشنایی خوانندگان به نمونه هایی از آیات اشاره می گردد.

1- وَ كُلُُّ شییِ عِنْدَهُ بِمِقْدارِ
این آیه اشاره است به اینكه هر چیزی هم از لحاظ كمیت و مقدار و هم از نظر كیفیت دارای اندازه و قطع است.

2- وَ هُو َالّذی خَلَقَ السَّمواتِ وَ الارْض ِفی سِتَّةِ اَیّامِ
با توجه به اینكه ( یَوْم ) در واژه تنها به معنای یك روز دوازده ساعته نیست بلكه به قسمتی از زمان گفته می شود می تواند اشاره به دورانهای تكامل باشد 

3- وَ السَّماءَ بَنَیْناها بِاَیدٍ و اِنّا لَمُوسِعُونْ
این آیه اشاره به توسعه جهان دارد، و با توجه به اینكه در سوره انبیاء آیه30 می فرماید: زمین و آسمان ( رتق ) بودند و ما آنها را از هم جدا كردیم ( فَتْق )، به انفجار بزرگ آغاز جهان اشاره می نماید كه موضوع مورد بحث علما و دانشمندان امروز جهان است.

4- اللهُ الَّذی رَفَعَ السَّمواتِ بِغَیْر عَمَدٍ تَرَوْنَها
این آیه اشاره به ( جاذبه عمومی) اینكه كرات آسمانی به وسیله ستونی غیر مرئی نگه داشته شده اند.همان نیروی عظیم جاذبه است كه قرآن هزار و چهار صد و اندی سال پیش به آن اشاره نموده است.

5- وَ مِنْ كُلّ ِشَییٍ خَلَقْنا زَوْجین
این آیه اشاره دارد به زوجیت تمام چیزهای جهان از ریز و درشت، نه تنها گیاهان و حیوانات و انسان كه اتم ها و حتی ذرات كوچكتر از اتم ازاین قانون پیروی می نمایند.

6- یا مَعْشَرَ الْجِنّ وَ اِلِاْنْسَاِنِ اِسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطارِ السَّمواتِ وَ اَلاْرْض فَانْفُذُوا، لاتَنْفُذُونَ اِلاّ بِسُلْطان.
این آیه در هزار و چهار صد و اندی پیش انسانها را مورد خطاب قرار داده كه نفوذ در آسمان تنها از طریق علم و عقل و قدرت فكری ( سُلْطان) میسّر است.

7- یُسبِّحُ لَهُ السَّمواتِ السَّبْعِ وَ الَاَرْضِ وَ مَنْ فیهِنَّ
با توجه به اینكه لفظ ( مَنْ) بیشتر برای موجودات با شعور استعمال می شود، آیه اشاره دارد به وجود موجودات باشعور در كرات دیگراعم از فرشتگان و مانند انسانها.

8- وَ اَرْسَلْنَا الرّیاحَ، فَاَنْزلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَسْقَیْناكُمُوهُ، وَ ما اَنْتُمْ لَهُ بِخازَنینَ 
در این آیه اشاره به نقش بادها می كند در فرو ریختن بارانها، و نقش بادها در تخلیه فضای الكتریكی میان ابرهای حامل باران، و نقش آن در عمل لقاح حیوانات.

9- بَلی قادِرینَ عَلی اَنْ نُسَوِیَ بَنانَهُ
آیه مذكور این حقیقت را بازگو می كند كه در تمام دنیا یك سر انگشت از لحاظ خطوطی كه دارد با انگشت دیگر اصلاً شباهت ندارد و این یكی از بارزترین نشانههای عظمت خداوند و قرآن كریم است كه در هزار و چهار صد و اندی سال پیش به این حقیقت اشاره نموده و ادارات جنایی در قرن حاضر به این موضوع پی برده و در كشف جرم از آن بهره می گیرند.


نوع مطلب : قرآن، 
برچسب ها : تفسیر حروف مقطعه با مغزهای الكترونیكی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی