اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس هفتم

پاسخ امام حسین (ع )از اشعار یزید((بـسـم اللّه الـرحمن الرحیم(فان كذبوك فقل لی عملی ولكم عملكم انتم بریئون مما اعمل وانا بری مما تعملون ), والسلام )).

((یـزیـد بن معاویه نامه اى بهمراه اشعارى براى ((عبداللّه بن عباس )), یا طبق نقلى ,براى ((عمرو بـن سـعـیـد)) حـاكـم مكه فرستاد تا آن را در مراسم

حج بخواند, یزید چون ازروحیه مردم مدینه وروحـیـه سـلحشورى سید الشهدا(ع )مطلع بود ومى دانست كه آنان زیربار حكومت غاصبانه یزید نـمـى روند ,

لذا تصمیم داشت از باب مصالحه ونرمش , وقوع جنگ را بگیرد, زیرا مى دانست جنگ وكـشـتـه شـدن حـسین بن على (ع )براى او گران تمام مى شود,

مردم مدینه وقتى اشعار یزیدرا دیـدند, آن را خدمت امام حسین (ع ) فرستادند, رهبر آزادگان جهان با یك نظر به فراست دانست كـه ایـن اشـعـاررا یزید

فرستاده , لذا در پاسخ او به یك آیه از قرآن كریم بسنده كردند كه خطاب به پیامبر(ص ) مى فرماید:.))


(وان كذبوك فقل لی عملی ولكم عملكم انتم بریئون مما اعمل وانا بری مماتعلمون ).

((اگـر كـفـار تـورا تـكـذیب كردند, بگو من مسؤول اعمال خودم هستم وشما هم مسؤول اعمال خودتان , شما از اعمال من بیزار هستید ومن هم از

آنچه شما انجام مى دهید بیزار هستم )).


اینك چند نمونه از اشعار یزید:.

یا قومنا لا تشبوا الحرب اذ سكنت ـــــ تمسكوا بحبال الخیر واعتصموا.

قد غرت الحرب من قد كان قبلكم ـــــ مـن القـرون وقـد بادت به الامـم .

فانصفوا قومكم لا تهلكوا بذخا ـــــ فرب ذى بذخ زلت به القدم .

آتش جنگ را كه خاموش است شعله ور نسازید, وبه راه خیر چنگ بزنید.

جنگ اقوام گذشته را مغرور كرد وجمیعت هائى را نابود ساخت .

در حـق خـویـشـان خـود, نـیـكـى كنید وكبر وبزرگى را كنار بگذارید كه چه بساافراد متكبر قدم هایشان لغزید.تحلیل پاسخ امام (ع )

سید الشهدا(ع ) با تمسك به آیه شریفه سوره یونس , اعلان برائت از كفارومشركین ومنافقین وهمه دشـمـنـان اسلام مى نماید كه اصولا

هیچ راه مصالحه وسازش با آنها وجود ندارد ودر واقع این آیه اجـمالى است از آنچه در سوره كافرون آمده كه شش نفر از كفار به رسولخدا(ص ), پیشنهاد كردند كـه :


((یك سال تو خدایان مارا عبادت كن , یك سال هم ما خداى تورا پرستش مى كنیم , در نتیجه اگـر مـسـلـك مابهتر بود, تو ضرر نكرده اى , و

اگر دین تو بهتر بود,ما ضرر نكرده ایم وشریك در كیش تو شدیم )) .


اما در این حال سوره كافرون نازل شد وپاسخ محكمى به همه این پیشنهادات داد, زیرا قرآن كریم هـرگـونـه هـمكارى ومساعدت ومودت ودوستى

ومطاوعه وسازش با كفار ومشركین ودشمنان اسلام را ممنوع كرده است . خـداونـد مـتعال میفرماید:


(یا ایها الذین امنوا لا تتخذوا عدوی وعدوكم اولیاتلقون الیهم بالمودة وقد كفروا بما جاكم من الحق ).

((اى مؤمنین ! دشمنان من وخودتان را, دوست نگیرد, شما نسبت به آنها اظهارمحبت مى كنید در حال كه به آنچه از حق براى شما آمده كافر

شده اند.شان نزول آیه در مورد حاطب بن ابى بلتعه است كه مفسرین چنین نقل كرده اند.))جریان سارة وحاطب بن ابى بلتعه

سـارة از خـوانـنـدگان مكه بود كه دو سال بعد از واقعه بدر در مدینه خدمت پیامبر(ص ) رسید,

حـضرت از او پرسید آیا آمده اى مسلمان شوى یا به مدینه هجرت كرده اى ؟

گفت : هیچكدام , بلكه مـحـتـاج شـده ام , آمـده ام از شما كمك بگیرم ,

حضرت فرمود: پس جوانان مكه چه شدند كه تو با خـوانـندگى براى آنها, زندگیت تامین شود؟

گفت ((ما طلب منی بعد وقعة بدر)) بعد از جنگ بـدر دیـگر, كسى حال خوشى ندارد كه من براى او خوانندگى كنم ,

اینجا بود كه حضرت دستور داد مقدارىلباس وكمك هاى نقدى به او كردند, واین در حالى بود كه پیامبر(ص ) براى فتح مكه خودراآماده مى كرد.

حـاطـب بن ابی بلتعه كه خانواده اش در مكه بودند واز آزار واذیت كفار نسبت به فرزندانش نگران بـود, تـصـمیم گرفت كه با مشركین مكه همكارى

اطلاعاتى نماید تاآنها هم متقابلا خانواده اورا تـحـت فـشـار قـرار نـدهند, لذا نامه اى به مردم مكه نوشت وآنهارا از آمدن پیامبر(ص ) وجنگیدن مسلمانان بر حذر

داشت ((ان رسول اللّه یریدكم فخذوا حذركم )) حاطب نامه را به ساره داد كه به مردم مكه برساند. جبرئیل این جریان را به اطلاع پیامبر رساند,


على (ع ), عمار, عمر, زبیر, طلحة ,مقداد بن اسود وابو مـرثـد,
مـامور تعقیب ساره وگرفتن نامه از او شدند, اما وقتى اثاث

ساره را بازرسى كردند چیزىنـیافتند لذا خواستند برگردند,اما


امیرالمؤمنین (ع )فرمود:
((واللّه ما كذبنا ولا كذبنا وسل سیفه وقـال لها اخرجى الكتاب والا واللّه لاضربن عنقك ))

(( نه ما دروغ مى گوئیم ونه پیامبر, لذا شمشیررا كـشـید وفرمود: یا نامه رابه ما بده یا تورا خواهم كشت)) ,


اینجا بود كه ساره , نامه را از لاى گیسوان خودبیرون آورد وتحویل داد. پـیـامـبـر(ص ) حـاطـب را احضار كرد واز این خیانت او سؤال كرد, حاطب گفت تمام

مهاجرین , افـرادى را در مكه دارند كه از زن وبچه آنها حمایت كند مگر من كه درمكه هیچ پشتیبانى را ندارم لذا به این وسیله خواستم جلوى آزار واذیت كفاررا

نسبت به خانواده ام بگیرم , این در حالى است كه میدانم این نامه براى آنها مفید نخواهد بودوخداوند متعال اراده خودرا محقق مى سازد .


این حادثه تاریخى نشان میدهد كه مؤمنین نسبت به كفار هرگز حق همكارى ومساعدت ومصالحه را ندارند.


روضه

[size=117]
چون به مركز باز شد سلطان ابرار ـــــ كه آساید دمى از رزم وپیكار.

((فوقف یستریح ساعة )).

فلك سنگى فكند از دست دشمن ـــــ به پیشانى وجه اللّه احسن .

چو زد از كینه آن سنگ جفارا ـــــ شكست آینه ایزد نمارا.


((اذا اتاه حجر فوقع على جبهته )).

كه گلگون گشت روى عشق سرمد ـــــ چو در روز احد روى محمد.

به دامان كرامت خواست آن شاه ـــــ كه خون بزداید از آن چهر چون ماه .


((فاخذ الثوب لیمسح الدم عن جبهته )).

یكى الماس وش , تیرى ز لشكر ـــــ گرفت اندر دل شه جاى تاپر.

كه از پشت پناه اهل ایمان ـــــ عیان گردید زهر آلود پیكان .


((فاتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فوقع على قلبه )).

سنان زد نیزه بر پهلو چنانش ـــــ كه جنب اللّه ببرید از سنانش .

((فطعنه سنان بن انس النخعی فی ترقوته )).

بدیدارش دلارا, رایت افراشت ـــــ سمند عشق , بار عشق بگذاشت .

زبهر وصل , فخر نسل آدم ـــــ به روافتاد ومى گفت اندر آن دم . ***.

تركت الخلق طرا فى هواكا ـــــ وایتمت العیال لكی اراكا.

فلو قطعتنى فى الحب اربا ـــــ لما حن الفؤاد الى سواكا . ***.

نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت ـــــ نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت .

بلند مرتبه شاهى ز صدر زین افتاد ـــــ اگر غلط نكنم عرش بر زمین افتاد.


نوع مطلب : محرم وعاشورا، 
برچسب ها : پاسخ امام حسین (ع )از اشعار یزید، مجلس هفتم،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic