تبلیغات
اندکی صبر سحر نزدیک است... - مجلس پنجم پاسخ امام حسین (ع ) به نامه معاویه در مورد تقاضاى بیعت با یزید
 
اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس پنجم

پاسخ امام حسین (ع ) به نامه معاویه در مورد تقاضاى بیعت با یزید

((وانی لا اعلم لها فتنة اعظم من امارتك علیها)).

مـعـاویـه , طى نـامـه اى به ((عمرو بن سعید)) حاكم مدینه , از او خواست كه از((حسین (ع ), ابن عـبـاس , عبداللّه بن جعفر وعبداللّه بن زبیر)) براى

ولایت عهدى یزیدبیعت بگیرد وچون حاضر به بیعت نشدند, معاویه براى هر یك نامه اى جداگانه نوشت ,

از جمله نامه اى هم براى امام حسین (ع ) نوشت ومتذكر شد اخبارى از شمارسیده كه متوقع نبود متن نامه معاویه این است :.


((اما بعد: فقد انتهت الی منك امور, لم اكن اظنك بها رغبة عنها وان احق الناس بالوفا لمن اعطى بیعة من كان مثلك فی خطرك وشرفك ومنزلتك التی

انزلك اللّه فلا تنازع الى قطیعتك واتق اللّه ولا تردن هذه الامة فی فتنة وانظر لنفسك ودینك وامة محمدولا یستخ فنك الذین لا یوقنون )).


((امـا بـعد, اخبارى از شما به من رسیده كه خیال نمى كردم آنهارا از روى میل ورغبت انجام داده باشى وسزاوارترین مردم در میان كسانى كه بیعت كرده ودر

موقعیت وعظمت وشرافت خدادادى شما باشد, باید به بیعت وفادار بماند, از خدابترس ومردم را به فتنه نینداز وبه خودت ودینت وامت پیامبر(ص ) دقت كن و

كسانى كه یقین به آخرت ندارند, شمارا سبك نكنند)).


پاسخ امام حسین (ع ).

حـضـرت در جواب , پاسخ كوبنده ورسوا كننده اى براى معاویه نوشت ومعاویه را مبدا تمام مصایب مـسلمین دانستند وجنایات معاویه وبدعتهاى اورا متذكرشدند

كه به خاطر اهمیت آن , متن نامه وترجمه آن را مى آوریم :.


((اما بعد: فقد جانی كتابك تذكر فیه انه انتهت الیك عنی امور, لم تكن تظننی بها,رغبة بی عنها, وان الحسنات لا یهدی لها, ولا یسدد الیها الا اللّه تعالى .

وامـا ما ذكرت انه رقی الیك عنی فانما رقاه الملا قون , المشاؤون بالنمیمة ,المفرقون بین الجمع , وكـذب الـغـاوون الـمـارقون , ما اردت حربا ولا خلافا,

وانی لا خشى اللّه فی ترك ذلك , منك ومن حزبك , القاسطین الملحدین حزب الظالم , واعوان الشیطان الرجیم . الـسـت قاتل حجر, واصحابه العابدین

المخبتین , الذین كانوا یستفظعون البدع ویا مرون بالمعروف ویـنـهـون عـن الـمـنـكـر فقتلتهم ظلما وعدوانا, من بعد مااعطیتهم المواثیق الغلیظة , والعهود

المؤكدة , جراة على اللّه واستخفافا بعهده ؟

!. اولـسـت بـقـاتل عمرو بن الحمق الذی اخلقت وابلت وجهه العبادة , فقتلته من بعدما اعطیته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت من شعف الجبال ؟

!. اولـسـت الـمـدعـى زیادا فی الاسلام فزعمت انه ابن ابی سفیان وقد قضى رسول اللّه (ص ) ان الولد لـلفراش ول لعاهر الحجر ثم سلطته على اهل الاسلام ,

یقتلهم ویقطع ایدیهم وارجلهم من خلا ف , ویصلبهم على جذوع النخل ؟

! سبحان اللّه یا معاویة !كانك لست من هذه الامة ولیسوا منك . اولـسـت قاتل الحضرمی الذی كتب الیك فیه زیاد, انه على دین علی كرم اللّه وجهه ودین علی

هو دیـن ابـن عـمـه (ص ) الذی اجلسك مجلسك الذی انت فیه , ولولا ذلك كان افضل شرفك وشرف ابائك تجشم الرحلتین رحلة الشتا والصیف , فوضعها اللّه

عنكم بنا, منة علیكم ؟

!. وقلت فیما قلت : لا ترد هذه الامة فی فتنة وانی لا اعلم لها فتنة اعظم من امارتك علیها. وقلت فیما قلت انظر لنفسك ولدینك ولامة محمد وانی واللّه ما اعرف

افضل من جهادك فان افعل فانه قربة الى ربی وان لم افعله فاستغفر اللّه لدینی , واساله التوفیق لما یحب ویرضى . وقلت فیما قلت : متى تكدنی , اكدك , فكدنی

یا معاویة ! فیما بدالك , فلعمری قدیمایكاد الصالحون , وانی لارجو ان لا تضر الا نفسك , ولا تمحق الا عملك , فكدنی ما بدالك واتق اللّه یا معاویة ! واعلم ان للّه

كتابا لا یغادر صغیرة ولا كبیرة الا احصاها. واعـلـم ان اللّه لیس بناس لك قتلك بالظنه , واخذك بالتهمة , وامارتك صبیایشرب الشراب ویلعب بالكلاب ما اراك الا وقد

ابقت نفسك , واهلكت دینك واضعت الرعیة , والسلام )) .


اما بعد, نامه تو به من رسید ویاد آور شدى كه امورى از من به تو رسیده كه به گمان تو, سزاوار من نبوده است , همانا براى رسیدن به خوبیها وتوفیق , جز

پروردگارعالم , كسى وجود ندارد. وامـا آنـچـه از من به تو رسیده , سخن افراد چاپلوس وسخن چین است كه تفرقه انداز ودروغگویان گـمراه هستند من تصمیم

به جنگ ومخالفت با تورا نگرفته ام وازاینكه جنگ با تو وحزب ظالم تو كه یاران شیطان هستند, ترك كردم از خداوند خائف هستم .

آیـا تـو قـاتـل ((حـجـر بن عدى )) ویارانش نیستى كه عابد ومتواضع بودند, آنها كه بدعتهارا ناروا مـى شمردند, امر به معروف ونهى از منكر مى كردند, بعد از آنكه

امان وعهد محكم دادى , به ناحق آنان را كشتى , با این عمل بر خدا جرات كردى وعهد اوراسبك شمردى .

آیـا تـو قـاتـل ((عـمـر بن حمق )) نیستى ؟

آن انسانى كه در اثر عبادت , بدنش لاغروصورتش زرد ونـحـیـف شده بود, بعد از آن همه عهد وپیمانهاى محكم , اورا هم كشتى به نحوى كه اگر آهوان

مى فهمیدند از بالاى كوهها پایین مى آمدند. آیا تو ((زیاد بن ابیه ))را به پدرت ابو سفیان ملحق نكردى در حالى كه پیامبر(ص ) فرمود كه فرزند بـراى صـاحـب

بستراست وبراى زنا كار سنگ است ؟

واورابر مردم مسلط كردى كه آنان را مى كشد ودسـت وپـایشان را قطع مى كند وآنان را برشاخه هاى درخت خرما آویزان مى كند, سبحان اللّه ! اى معاویه !

گویا تو از این امت نیستى واین امت هم از تو نیستند؟

. آیـا تـو قـاتـل ((حـضرمیین )) نیستى كه ((زیادبن ابیه )) با تو مكاتبه كرد كه اینان طرفدار على (ع ) هستند ودین على همان دین پیامبر(ص )است كه تو امرو

ز به جاى اونشسته اى , اگر دین پـیـامـبـر نـبـود, شرافت تو وپدرانت همانند شرافت كوچ كنندگان درزمستان وتابستان بود كه خداوند به خاطر ما بر شما منت

نهاد وآن را بر داشت . معاویه ! در نامه ات نوشته اى كه این امت را به فتنه نیندازم , ولى من فتنه اى رابالاتر از این نمى بینم كه تو امیر بر این مردم هستى .

بـاز گفته اى كه مصلحت خود ودین وامت پیامبر(ص )را در نظر بگیرم , به خداقسم ! من چیزى را بـهـتر از جنگ با تو نمى بینم كه اگر این كاررا انجام بدهم ,

مقرب درگاه الهى شده ام واگر ترك كنم , از خدا استغفار مى كنم واز خداوند آنچه موجب محبت ورضایت اوست , مى طلبم . باز گفته اى كه هر وقت من حیله

كنم , تو هم حیله مى كنى , پس معاویه هر چه مى توانى حیله كن , به جان خودم قسم همیشه صالحین مورد حیله قرار مى گرفتندومن امیدوارم كه ضررش

متوجه خودت بشود واعمالت را نابود سازد. مـعـاویـه ! از خـدا بترس كه خداوند متعال نامه اعمالى دارد كه تمام اعمال صغیره وكبیره در آن ضبطاست .

معاویه ! خداوند فراموش نمى كند كه چگونه اولیااللّه را به صرف گمان درباره آنان , آنان را كشتى یا دسـتـگـیـر نـمودى وپسرت (یزید)را كه شراب مى نوشد

وسگ بازى مى كند بر گرده مردم سوار كـرده اى مـى بـیـنم تورا كه خود واهل ودینت را نابودكرده اى ومردم را حقیر وكوچك شمرده اى , والسلام )).رؤوس مهم جوابیه امام (ع )

1ـ سـیـاسـت امـام حـسـیـن (ع ) هـمان سیاست امام مجتبى (ع ) نسبت به معاویه است وتا معاویه زنده است , قصد جنگ ومبارزه با اورا ندارد, چنانچه در

پاسخ ((جعده )), همین را متذكر شد.


2 ـ مـعاویه , ((قاتل حجربن عدى )) است ((حجر)) در قریه ((مرج عذرا)) نزدیك شام با شش نفر از دوسـتـان ویارانش به دستور معاویه به شهادت رسیدند

شهادت ((حجر)),تاثیر عمیقى در روحیه مـسـلـمـانان گذاشت ونقاب از چهره معاویه بر گرفت , ((عایشه وحسن بصرى ))نیز از قتل آنان شگفت زده شدند و

حتى خود معاویه از كشتن ((حجر))پشیمان شد.


حـضـرت مـى فـرمـاید: جرم ((حجر)) چه بود؟

آیا نماز نمى خواند؟

آیا امر به معروف ونهى از منكر نمى كرد؟

چه حلالى را حرام وچه حرامى را حلال كرده بود؟


دراولین بر خورد عایشه با معاویه این مـساله مطرح شد, معاویه گفت :

((دعینى وحجراحتى نلتقى عند ربنا, امر من وحجررا به فرداى قـیامت بگذارید))

در موقع شهادت ,حجر وصیت كرد: (( لا تنزعوا عنى حدیدا ولا تغسلوا عنی دما فانى لاق معاویة على الجادة )) .

((زنجیررا از تنم در نیاورید وخونهارا نشویید تا فرداى قیامت با همین وضع ,جلو معاویه را بگیرم )).


3 ـ مـعـاویه , قاتل ((عمرو بن حمق ))است , وى از رفقاى ((حجربن عدى )) مى باشدكه ((زیاد بن ابـیـه )) در تـعـقـیـب اوست , لذا به كوههاى موصل فرار

مى كند وبا سربازان آنجا درگیر وكشته مى شود, سرش را جدا كرده به نزد معاویه فرستاد ومعاویه آن سررابه نیزه زد واین اولین سرى بود كـه در اسـلام بـه

نیزه رفت وى از اصحاب رسول خدا(ص ) بود ودر جمل , صفین ونهروان شركت كرد وبراى على (ع )به منزله ((سلمان )) براى پیامبر(ص ) بود  .


4 ـ مـخالفت با حدیث نبوى (ص ): پیامبر(ص ) در حدیثى فرموده : ((فرزند براى صاحب بستراست وسزاى زناكار, سنگ مى باشد)) وقتى ((زیاد)) متولد شد,

هفت نفر ازجمله ((ابو سفیان )), ادعاى پـدرى اورا داشتند با اینكه در خانه اى متولد شد كه مادرش سمیه وپدرش غلامى به نام ((عبید)) بود.


5 ـ معاویه , قاتل طایفه حضرمیین است .

6 ـ امارت معاویه بر مردم , بزرگترین بلیه مى باشد وبزرگترین فضلیت , جهادبا معاویه است منتها شرایط زمانى ومكانى , اجازه این كاررا نمى دهد.

7 ـ بدتر از معاویه , ولایت عهدى یزیدبن معاویه است , جوانى كه شرب خمرمى كند. یزید در دوران خلافتش مرتكب سه جنایت بزرگ شد:.

الف : شهادت حسین (ع ) ویارانش در كربلا.

ب : حمله به مدینه ومباح شمردن جان ومال وناموس مسلمین وكشتن بالغ برده هزار نفر از جمله هشتاد نفر از صحابه پیامبر(ص ) وهفتصد نفر از قریش وانصار.

ج : حمله به مكه معظمه ونصب منجنیق براى سرنگونى ((عبداللّه بن زبیر)).روضه

سخنان امیرالمؤمنین (ع ) با قبر پیامبر(ص ) هنگام دفن صدیقه كبرى (ع ).

الـسـلام عـلیك یا رسول اللّه عنی وعن ابنتك النازلة فى جوارك والسریعة اللحاق بك قل یا رسول اللّه ! عـن صـفـیـتك صبری ورق عنها تجلدی وستنبئك

ابنتك بتضافر امتك على هضمها فاحفها السؤال واستخبرها الحال )) .


((سـلام مـن ودخترت را بپذیر كه زود در جوار تو آرمید وبه شما ملحق شد بارفتن فاطمه , صبرم انـدك وپـوسـت بدنم نازك گردیده است اى رسول خدا!

به زودى دخترت از مصیبتهایى كه امت شـمـا بـر او وارد كـردند, به شما خبر مى دهد (اما اگر زهراـ علیها السلام ـ دم فروبست وچیزى نگفت )

شما در پرسیدن , اصرار ورزید واز حال او جویا شوید)).


رفتى ولى از غصه دل با پدر مگو ـــــ گفتى كنار تربت پاكش دگر مگو.

یا فاطمه ! رسول امین را غمین مخواه ـــــ با او زجور امت بیدادگر مگو.

از ماجراى غصب فدك ایها البتول ـــــ زآن سیلى وگرفتن قرص قمر مگو.

از آستان خانه به وقت هجوم خصم ـــــ زآن ماجرا وقصه قتل پسر مگو.

زین غم كه گشت مكتب توحید منحرف ـــــ با او به قلب خسته وچشمان تر مگو.

ز آن ضرب تازیانه واین بازوى كبود ـــــ كز من نهفته ماند براى پدر مگو.

زآن اشكها كز غم هجران روى باب ـــــ از دیده ریختى همه شب تا سحر مگو.

و زحال زار شیعه واز شاهد غمین ـــــ كاینسان نهفته قبر تو شد از نظر مگو.


(شعر از: حسین آستانه پرست ).


نوع مطلب : محرم وعاشورا، 
برچسب ها : مجلس پنجم پاسخ امام حسین (ع ) به نامه معاویه در مورد تقاضاى بیعت با یزید،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 2 تیر 1398 09:11 ب.ظ

You definitely made the point.
pastillas cialis y alcoho cialis wir preise click here take cialis no prescription cialis cheap cialis generic availability callus cialis online holland india cialis 100mg cost tadalafilo non 5 mg cialis generici
شنبه 1 تیر 1398 01:20 ب.ظ

Truly all kinds of awesome advice.
weblink price cialis the best site cialis tablets cialis qualitat cialis sicuro in linea cialis 100 mg 30 tablet when can i take another cialis canadian cialis safe dosage for cialis cialis generico en mexico tadalafil 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 09:28 ب.ظ

Wow a lot of good info.
preis cialis 20mg schweiz acheter cialis kamagra only best offers 100mg cialis we use it 50 mg cialis dose compare prices cialis uk cialis qualitat cialis 20 mg cialis tablets for sale sublingual cialis online achat cialis en itali
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:30 ب.ظ

Thanks. Fantastic information.
cialis prices in england the best site cialis tablets cialis para que sirve buying cialis on internet cialis kaufen bankberweisung miglior cialis generico cialis side effects dangers click here take cialis usa cialis online cialis side effects dangers
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:18 ق.ظ

Truly a good deal of amazing advice!
viagra vs cialis vs levitra we recommend cialis best buy cialis y deporte 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis manufacturer coupon when will generic cialis be available cost of cialis per pill we recommend cialis best buy wow cialis 20 cialis pas cher paris
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:43 ب.ظ

Beneficial content. Regards.
interactions for cialis il cialis quanto costa cialis side effects viagra vs cialis cialis pills boards buy cialis sample pack cialis generico en mexico ou trouver cialis sur le net can i take cialis and ecstasy generico cialis mexico
شنبه 25 خرداد 1398 06:46 ب.ظ

With thanks. I value it!
cialis en 24 hora cialis price in bangalore weblink price cialis we choice free trial of cialis warnings for cialis cialis daily reviews generic for cialis cialis online deutschland we like it cialis price cialis 20mg prix en pharmacie
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:53 ب.ظ

Awesome write ups. Thanks!
cialis y deporte prices for cialis 50mg cialis 5mg cialis venta a domicilio generic cialis at the pharmacy cialis from canada look here cialis order on line 40 mg cialis what if i take cialis mit grapefruitsaft cipla cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:25 ق.ظ

Amazing loads of fantastic advice.
cialis 5mg generic cialis levitra cialis 30 day trial coupon cialis authentique suisse where to buy cialis in ontario cialis reviews cialis dosage recommendations cialis generico milano cialis sale online generic cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:18 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
generic cialis levitra tadalafil 20 mg click here to buy cialis cialis official site cialis online cialis dose 30mg we recommend cialis info click now buy cialis brand buy name brand cialis on line cialis 5 mg scheda tecnica
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:09 ب.ظ

Truly loads of fantastic information!
cialis from canada compare prices cialis uk achat cialis en suisse effetti del cialis only now cialis for sale in us brand cialis generic cialis 5 effetti collaterali generic for cialis cialis great britain when can i take another cialis
شنبه 24 فروردین 1398 01:36 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
canadian medications, liraglutide canada pharmacies online prescriptions canadian online pharmacies legitimate drugstore online reviews trust pharmacy of canada canadian viagra canada drugs online pharmacy canada best online pharmacies canadian viagra
جمعه 16 آذر 1397 08:40 ق.ظ

You mentioned it effectively.
order a sample of cialis acquisto online cialis cialis online napol cialis 5 mg para diabeticos 5 mg cialis pharmacie en ligne callus cialis generisches kanada cialis rezeptfrei canada discount drugs cialis import cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:35 ق.ظ

Incredible lots of good knowledge!
order generic cialis online cost of cialis cvs cialis reviews generic cialis soft gels we like it safe cheap cialis cialis kaufen bankberweisung cheap cialis cialis lowest price cialis alternative cialis free trial
دوشنبه 12 آذر 1397 05:50 ق.ظ

Nicely expressed without a doubt. !
sublingual cialis online cialis generisches kanada cialis price in bangalore cialis 5mg billiger the best choice cialis woman cialis in sconto cialis italia gratis cialis kaufen wo no prescription cialis cheap cialis tablets
یکشنبه 11 آذر 1397 05:36 ب.ظ

Thank you! Loads of information!

cialis prezzo in linea basso generic cialis levitra buying cialis on internet look here cialis order on line cialis mit grapefruitsaft costo in farmacia cialis cialis super acti female cialis no prescription cialis generika tadalafil 20mg
شنبه 10 آذر 1397 06:04 ب.ظ

Wow plenty of good facts!
cialis billig precios de cialis generico cialis super acti cialis coupon we choice cialis uk cialis reviews interactions for cialis cialis canada on line we recommend cialis info cialis generique
شنبه 10 آذر 1397 05:01 ق.ظ

Wow quite a lot of fantastic data.
cialis 30 day trial coupon cialis venta a domicilio cialis online nederland cialis side effects dangers cialis prices in england cialis generico online cialis 20mg cialis australian price warnings for cialis cialis diario compra
جمعه 9 آذر 1397 06:00 ق.ظ

You expressed it superbly!
cialis 5 mg order generic cialis online click here to buy cialis cialis 5 effetti collaterali cialis name brand cheap cialis online buy cialis cheap 10 mg generic cialis soft gels link for you cialis price cialis in sconto
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:41 ب.ظ

Good info. Many thanks!
cialis coupons printable canadian drugs generic cialis acquisto online cialis bulk cialis viagra vs cialis cialis authentique suisse cialis italia gratis cialis taglich buy cialis uk no prescription online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:53 ق.ظ

Kudos! Awesome stuff!
brand cialis nl cilas tadalafilo click now cialis from canada cialis diario compra 200 cialis coupon calis cialis daily cialis para que sirve canadian cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:55 ب.ظ

Awesome posts, Thank you!
cialis 20 mg cut in half dosagem ideal cialis click now cialis from canada prix cialis once a da cialis 20mg prix en pharmacie generic for cialis trusted tabled cialis softabs chinese cialis 50 mg cialis 20mg prix en pharmacie free generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:17 ق.ظ

Nicely expressed really! !
get cheap cialis cialis kaufen india cialis 100mg cost click now cialis from canada weblink price cialis cialis cost cialis generique callus order generic cialis online generic cialis tadalafil
سه شنبه 10 مهر 1397 11:24 ب.ظ

You made your point pretty nicely!!
ou acheter du cialis pas cher cialis uk prix cialis once a da cialis super kamagra cialis canada on line purchasing cialis on the internet generic cialis at the pharmacy the best site cialis tablets we like it safe cheap cialis only now cialis 20 mg
یکشنبه 1 مهر 1397 03:39 ق.ظ

Great advice. Thanks a lot.
canadian pharmacy meds canadian prescriptions online serc 24 mg canada drug pharmacy canadian medications online canada pharmacies online prescriptions canadian pharmacy uk delivery drugstore online india online canadian discount pharmacies north west pharmacy canada canadian medications by mail
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:37 ق.ظ

Lovely stuff. Thank you!
import cialis buy cheap cialis in uk cialis generique cialis manufacturer coupon cialis per paypa cialis tadalafil buy cialis cheap 10 mg how to buy cialis online usa cialis flussig buying cialis on internet
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:39 ق.ظ

Kudos. I value it!
canadian pharmacy world drugstore online canada most reliable canadian online pharmacies prescription drugs without prior prescription canadian medications list aarp recommended canadian online pharmacies buy viagra 25mg drugstore online the best canadian online pharmacies canadian pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:12 ق.ظ

You actually explained this well.
buy cheap viagra generic online how old do you have to be to buy viagra buy viagra online overnight buy viagra professional can i buy viagra without a prescription buying viagra online without prescription cheapest generic viagra uk viagra pharmacy prices sildenafil buy uk buy generic viagra no prescription
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:22 ق.ظ

You made your point.
cialis 200 dollar savings card rezeptfrei cialis apotheke cialis tablets for sale price cialis per pill when will generic cialis be available cialis arginine interactio cialis australian price cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg buy generico cialis mexico
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:54 ب.ظ

You mentioned it really well!
generic cialis at the pharmacy cialis official site order generic cialis online low dose cialis blood pressure 5 mg cialis coupon printable american pharmacy cialis achat cialis en itali cialis flussig cialis sale online 40 mg cialis what if i take
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی